Szervezeti, személyzeti adatok

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postai cím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: (1) 303 9300
Fax: (1) 210 4255
Web: www.munka.hu
E-mail: munka@lab.hu

Főigazgató: Komáromi Róbert
Tel.: (1) 303 9300
Fax: (1) 210 4255
E-mail: fh.foigazgato@lab.hu
Szöveges önéletrajz

Szervezeti felépítés

A szervezeti egységek feladatai


Főigazgatói Titkárság
Ellenőrzési Főosztály

Foglalkoztatási főigazgató-helyettes: Bálint István

Szak- és Felnőttképzési főigazgató-helyettes: Palotás József

Koordinációs főigazgató-helyettes: dr. Gulrich Csaba

Munkavédelmi és Munkaügyi főigazgató-helyettes: dr. Bakos József

Gazdasági főigazgató-helyettes: Vass György

Ügyfélszolgálat elérhetőségei

EU Integrációs Kirendeltség
Cím: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.
Tel.: (1) 303 0810/2101
E-mail: eures@lab.hu

Ügyfélfogadási idő:

  • hétfőtől csütörtökig: 9:00-11:00 és 13:00-15:00 óráig,
  • pénteken a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Munkavédelmi és munkaügyi tevékenységgel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon érdeklődhet:

  • Hatósági nyilvántartás zöld szám: 06 80 204 667
  • Munkavédelmi Információs Szolgálat zöld szám: 06 80 204 292

Szak- és felnőttképzéssel kapcsolatban az alábbi e-mail címeken érdeklődhet:

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más, közfeladatot ellátó szervek 

Munkavédelmi és munkaügyi tevékenységgel foglalkozó kiadványok

Foglakozás-egészségügy
Főszerkesztő: Dr. Ungváry Gyögy
Kiadó: NMH, 1096 Bp. Nagyvárad tér 2.; levelezési cím: 1450 Bp. Pf. 63.

Munkavédelem és Biztonságtechnika
Főszerkesztő: Dr. Molnár Jenő
Kiadó: NMH, 1096 Bp. Nagyvárad tér 2.; levelezési cím: 1450 Bp. Pf. 63.

Szak- és felnőttképzéssel foglalkozó kiadványok

Szak- és Felnőttképzés, Szakképzési Szemle, Szakképzés Magyarországon
Szerkesztőbizottság elnöke:
Kiadó: NMH, 1089 Bp., Kálvária tér 7.; levelezési cím: 1476 Bp. Pf. 75.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai

Nemzetgazdasági Minisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József Nádor tér 4.
Postai cím: 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.
Tel.: (1) 374 2700
Fax: (1) 374 2925
Web: www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

Ügyfélszolgálati iroda: 1051 Budapest, József Nádor tér 4.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: (1) 7954 5010, (1) 795 5011
Ügyfélszolgálat e-mal címe: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Ügyfélszolgálati idő: H-Cs: 9:00 - 12:00 óráig, valamint 12:30 - 14:00 óráig, P: 9:00 - 12:00 óráig
A személyes ügyfélszolgálat iratátvételre korlátozódik!