A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) Magyarország legnagyobb hálózattal rendelkező, legkiterjedtebb állásközvetítő szervezetrendszere. A szolgálat küldetésének tekinti a foglalkoztatás elősegítését, bővítését, az aktív segítségnyújtást az álláskeresőknek és munkáltatóknak a megfelelő munkahely és a legalkalmasabb munkaerő minél gyorsabb megtalálásában, valamint az ellátások és foglalkoztatási támogatások megállapításában. Állami rendszerként mind a munkáltatók, mind az álláskeresők számára ingyenes szolgáltatásaival, foglalkoztatási programok működtetésével áll rendelkezésre, az ügyfelek lehető legnagyobb megelégedésére. A Kormány foglalkoztatáspolitikájához igazodva segíti a munkaerőpiac hatékony működését, aktivizálja a szereplőket, elősegíti a társadalmi integrációt, az esélyegyenlőséget, valamint egyenlő hozzáférést biztosít mindenki számára. A munkavállalókat számos személyre szabott, a munkaadókat pedig a cégek igényei szerint tervezett szolgáltatással és támogatással segíti.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere a Nemzeti Munkaügyi Hivatalból és a munkaügyi központokból áll. A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, valamint a munkaügyi központokat jelöli ki. A munkaügyi központok a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerveként működnek. A megyékben lévő járási hivatalokhoz tartozó munkaügyi kirendeltségek a munkaügyi központok szakmai irányításával végzik tevékenységüket.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak- és felnőttképzési feladatokat ellátó központi hivatal.

A hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében a munkaügyi központok szakmai tevékenységének irányításán túl munkavédelmi, munkajogi és munkaügyi tevékenységgel kapcsolatban tájékoztatást nyújt, és tanácsadást végez. Koordinálja a központi munkaerő-piaci programokat, valamint szervezi és végrehajtja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból támogatott foglalkoztatási és képzési programokat. Irányítja az NFSZ keretében működtetett szolgáltatások fejlesztését. Adatokat gyűjt és elemez a munkabérek és keresetek alakulására vonatkozóan, a magánközvetítők és kölcsönzők  éves tevékenységéről, a külföldiek engedély-, illetve bejelentés-köteles magyarországi foglalkoztatásáról.

A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságát, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét jelölte ki. A Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság továbbá munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként is működik.

A Kormány a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt jelölte ki állami szakképzési és felnőttképzési szervként. A Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Testület működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a szakképzési és felnőttképzési szerv számára meghatározott feladatokat a Nemzeti Munkaügyi Hivatal látja el.